środa, 17 lipcawitaj na moim blogu :)

Praca na wysokości ciągle potrzebna

Praca na wysokości jest pracą bardzo niebezpieczną, często zagrażającą nie tylko zdrowiu, ale i życiu. Warunki tej pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września1997r. Praca na wysokości jest wykonywana jeśli pracownik wykonując ja przebywa na wysokości większej niż 1metr od poziomu gruntu.

Taką pracę pracownik wykonuje przebywając na drabinach, stropach, rusztowaniach lub innych konstrukcjach budowlanych. Pracownik wykonujący taką pracę musi posiadać odpowiednie przeszkolenie i zezwolenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokości. Usługi alpinistyczne są to wszelkie usługi wysokościowe świadczone przez wykwalifikowanych alpinistów z wykorzystaniem lin i umiejętności alpinistycznych. Takie usługi mogą dotyczyć prac ogólnobudowlanych, czyszczenia trudnodostępnych obiektów, oraz usuwania zagrożeń.

Prace ogólnobudowlane mogą dotyczyć: mycie silosów i podobnych zbiorników, mycie elewacji, prace przy rozbiórce trudnodostępnych obiektów budowlanych. Czyszczenie elewacji wysokich budynków (na przykład w hotelach),mycie okien i parapetów od niedostępnej zewnętrznej strony. Alpiniści pomagają także w usuwaniu z dachów sopli i zwałów śniegów zagrażających przebywających poniżej ludziom. Alpiniści wykonują także prace w trudnodostępnych studzienkach. Oni także pomagają przy usuwaniu odpadających z elewacji tynków i ich odnawianiu. Alpiniści świadcząc usługi wysokościowe wykonują także oczyszczanie rynien oraz montaż wysokich banerów.

Najwartościowsze sposoby wykorzystywane przez alpinistów wykonujących usługi wysokościowe zostały zgromadzone przez zrzeszenie IRATA (Indrustail Rope Acces Trade Asociaton czyli zrzeszenie alpinizmu przemysłowego). Zrzeszenie to opracowało bardzo ceniony certyfikat potwierdzający najwyższe umiejętności alpinistyczne oraz w zakresie pracy na wysokości.