O nas

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ELCOM Sp. z o.o. w Gdańsku powstało w 1989 roku. Zaczęliśmy od robót montażowych, konserwatorskich oraz serwisowych związanych z liniami elektroenergetycznymi średniego i wysokiego napięcia, rozdzielniami przemysłowymi i aparaturą kontrolno-pomiarową. Produkowaliśmy także elementy do komutatorowych maszyn elektrycznych oraz świadczyliśmy usługi w tym zakresie. Przez ponad 20 lat działalności udało nam się stworzyć własny styl, a oryginalne, zakończone sukcesem nowe projekty (rozdzielnice stacyjne słupowe, szafy kablowe, szafy oświetleniowe i in.) zostały pomyślnie wdrożone w energetyce. W wielu wypadkach nowatorskie rozwiązania uzyskały prawa ochronne w Urzędzie Patentowym RP.


Specjalizacja

W roku 1989 jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy produkcję urządzeń rozdzielczych niskiego napięcia w obudowie z kompozytów polimerowych. Długoletnia praktyka w pełni udowodniła wielką odporność tego typu obudów na czynniki atmosferyczne. Dzięki zastosowaniu surowców NORPOL klasy LSE i NGA produkcji REIHCHOLD (dawniej JOTUN) oraz przestrzeganiu warunków ostrego reżimu technologicznego osiągnęliśmy jakość potwierdzoną uznaniem użytkowników. Do grona naszych odbiorców należy również gazownictwo - dla którego wykonujemy obudowy w kolorze żółtym.  


Oferta

Wykorzystując ponad dziesięcioletnie doświadczenie, oferujemy szeroką gamę urządzeń rozdzielczych i sterowniczych nn w sprawdzonych, odpornych na warunki atmosferyczne obudowach firmy ELCOM. Wykonujemy również urządzenia na bazie obudów obcych- termoutwardzalnych uznanych na rynku polskim producentów. W sieciach wielu zakładów energetycznych pracuje dziś niezawodnie kilkadziesiąt tysięcy tego typu urządzeń.

W naszej ofercie znajdują się: 

Rozdzielnice stacyjne słupowe nn RS-1,

Rozdzielnice wnętrzowe RWN,

Szafy sterowania oświetleniem ulicznym SO,

Szafy kablowe ELKAB,

Urządzenia samoczynnego załączenia rezerwy SZR,

Złącza kablowe ZK,

Szafki licznikowe SL,

Zestawy złączowo-licznikowe ZL i inne.